Maragall a El gust per la lectura
Activitat educativa
El programa "El Gust per la Lectura" té per objectiu global la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els infants i els joves esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

En aquesta edició, el programa inclou la conferència "Visions & cants, més enllà del catalanisme", a càrrec de Lluís Quintana i Ignasi Moreta.

Visions & Cants (1900) ha estat llegit com la participació de Maragall en el moviment d’entusiasme col·lectiu que representa el catalanisme. Més enllà d'això, podem trobar-hi una reflexió sobre els mites col·lectius, el pas del temps, l'hedonisme de l'instant, la irrupció de l'eternitat en el present i les alteracions de la quotidianitat.
  • Data: cursos 2009-2010 i 2010-2011
  • Lloc: diferents poblacions
  • Informació de contacte
  • Telèfon: 935 516 900

Imprimir