Beneita sies, tempestat passada, perquè fas alçar els ulls a la llum nova!
Edició
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació inicia, amb aquest volum, una línia de publicacions electròniques. Editat inicialment en format de llibre amb una única edició en paper de 500 exemplars destinada als assistents a l’acte d’obertura de l’Any Maragall, ara s'edita en format digital.

El llibre inclou la conferència “Joan Maragall: una herència que no podia anar sencera a ningú”, de la professora de la Universitat de Barcelona Glòria Casals, la versió íntegra de les Notes autobiogràfiques de Joan Maragall i una antologia de proses i poemes del mateix autor.

Descarregar el llibre electrònic (ePub)
  • Data de publicació: 2 de març de 2010
Autor: Joan Maragall
Edita:
Institució de les Lletres Catalanes
Disseny:
Eumogràfic

Imprimir