Bibliografia bàsica

 • Poesies. Barcelona: Tipografia “L’Avenç”, 1895
 • Ifigènia a Tàurida, 1898
 • Visions & Cants. Barcelona: Tipografia “L’Avenç”, 1900
 • Elogi de la paraula, 1903
 • Les Disperses. Barcelona: Publicació “Joventut”, 1904
 • Artículos, 1904
 • Enllà. Barcelona: Tipografia “L’Avenç”, 1906
 • Tria. Llibre de lectures selectes, en prosa y vers, pera nois y noyes de les escoles y col·legis de Catalunya. Girona: Dalmau Carles&Cia, 1909
 • Elogi de la poesia, 1909
 • Pensaments de Goethe, 1910
 • Olímpica I de Píndar, 1910
 • Seqüències, Barcelona: Tipografia “L’Avenç”, 1911
 • Nausica, estrenada 1912
 • Himnes homèrics, 1913
 • Nausica. Text establert sobre el manuscrit de l’autor per Carles Riba. Barcelona: Ariel, 1983 col. Clàssics catalans