Les Seccions de la revista són / Sections of the journal are:


 

Encarregats / By request

Indexació / Indexation

Peer reviewed            

Editorial

Sí / Yes

Sí / Yes

No

DOSSIER

 

 

 

Presentació        

Sí / Yes

Sí / Yes

No

Articles  

Sí / Yes

Sí / Yes

Sí / Yes

TESTIMONIS

 

 

 

Articles  

No  

Sí / Yes

No

VÀRIA

 

 

 

Articles  

No  

Sí / Yes

Sí / Yes

CASA MUSEU

 

 

 

Article     

Sí / Yes

Sí / Yes

No