Haidé (ISSN 2014-3818) és una revista digital gratuïta de periodicitat anual editada des del 2011 per la Biblioteca de Catalunya. Haidé promou la publicació d’articles originals sobre Joan Maragall i sobre les diverses activitats culturals, literàries i artístiques que van caracteritzar les dècades a cavall dels segles XIX i XX.

Haidé (ISSN 2014-3818) is a free electronic journal published annually since 2011 by the Library of Catalonia. Haidé promotes the publication of original articles on Joan Maragall and on the various cultural, literary and artistic activities that characterised the decades between the 19th and 20th centuries.

Núm. 7 (2018)
Núm. 6 (2017)
Núm. 5 (2016)
Núm. 4 (2015)
Núm. 3
(2014)
Núm. 2 (2013)
Núm. 1 (2012)
Núm. 0
(2011)


Està indexada a / It is indexed in:


RACO    Dialnet


CCUCTraces   
MIAR 

  

imatge Joan Maragall