Haidé és una publicació que disposa d'un sistema d'avaluació extern (double-blind peer review) realitzat per acadèmics i professionals de prestigi reconegut.
Els article publicats a Haidé comuniquen resultats d'investigació original, és a dir, Haidé no acceptarà treballs que s'hagin publicat anteriorment en altres revistes o que hagin format part de monografies.

La revista Haidé no cobra taxes per l'enviament de treballs ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles.

Els treballs es publiquen a Internet en format PDF. La revista pot ser consultada gratuïtament en línia, tant per institucions com directament pels investigadors.
Tots els textos publicats a Haidé estan subjectes a una llicència Creative Commons.


Haidé operates an external peer review system, in which contributions are evaluated (double-blind peer review) by leading academics and professionals.
Papers published by Haidé present results of original researches. Haidé does not accept articles or results which have been published elsewhere or have been included in monographs.

The journal Haidé does not have either article submission charges or article processing charges (APCs).

Papers are published on internet in PDF format. The journal is freely available online to institutions and individuals.
All papers published in Haidé are subject to a Creative Commons license.