Patrocinadors / Sponsors
Biblioteca de Catalunya
Universitat de Barcelona

Editor / Publisher
Biblioteca de Catalunya. Carrer de l’Hospital, 56. 08001 Barcelona. SPAIN. Tel. +34−93.270.23.00 — bustia@bnc.cat


Direcció / Direction
Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona
Esther Vilar Roca, Biblioteca de Catalunya


Consell de redacció / Editorial Advisory Committee
Joana Escobedo, Biblioteca de Catalunya
Marta Font, Centre Dona i Literatura
Francesc Fontbona, Institut d'Estudis Catalans
Lluís Quintana, Universitat Autònoma de Barcelona
Eugènia Serra, Biblioteca de Catalunya
Dolça Tormo i Ballester, Biblioteca de Catalunya


Secretaria / Editorial Secretary
Maria Planellas, Universitat de Barcelona
Gemma Bartolí, Universitat de Barcelona


Comitè científic / Scientific Comitee
Cèsar Calmell, Universitat Autònoma de Barcelona
Glòria Casals, Universitat de Barcelona
Carme Gregori, Universitat de València
Giuseppe Grilli, Università degli Studi Roma Tre
Maria Llombart, Université d'Avignon et du Pays de Vaucluse
Jordi Malé, Universitat de Lleida
Joan Lluís Marfany, University of Liverpool
Ignasi Moreta, Universitat Pompeu Fabra
Josep-Maria Terricabras, Universitat de Girona
Eliseu Trenc, Université de Reims Champagne-Ardenne


Dipòsit Legal / Legal Deposit:
B. 31540-2011

ISSN: 2014-3818

e-ISSN: 2014-3818

Web site: http://www.joanmaragall.cat/ca/haide-estudis-maragallians