Patrocinadors / Sponsors
Biblioteca de Catalunya
Universitat de Barcelona

Editor / Publisher
Biblioteca de Catalunya. Carrer de l’Hospital, 56. 08001 Barcelona. SPAIN. Tel. +34−93.270.23.00 — bustia@bnc.cat


Direcció / Direction
Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona
Esther Vilar Roca, Biblioteca de Catalunya


Consell de redacció / Editorial Advisory Committee
Glòria Casals, Universitat de Barcelona
Joana Escobedo, Biblioteca de Catalunya
Marta Font, Centre Dona i Literatura
Francesc Fontbona, Institut d'Estudis Catalans
Lluís Quintana, Universitat Autònoma de Barcelona
Eugènia Serra, Biblioteca de Catalunya
Dolça Tormo i Ballester, Biblioteca de Catalunya


Secretaria / Editorial Secretary
Maria Planellas, Universitat de Barcelona
Meritxell Talavera, Universitat de Barcelona


Comitè científic / Scientific Comitee
Cèsar Calmell, Universitat Autònoma de Barcelona
Carme Gregori, Universitat de València
Giuseppe Grilli, Università degli Studi Roma Tre
Maria Llombart, Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Jordi Malé, Universitat de Lleida
Joan Lluís Marfany, University of Liverpool
Ignasi Moreta, Universitat Pompeu Fabra
Josep-Maria Terricabras, Universitat de Girona
Eliseu Trenc, Université de Reims Champagne-Ardenne


Dipòsit Legal / Legal Deposit:
B. 31540-2011

ISSN: 2014-3818

e-ISSN: 2014-3818

Web site: http://www.joanmaragall.cat/ca/haide-estudis-maragallians