De Verdaguer a Ferrater. Aproximacions a tretze escriptors
Edició
Entre la literatura i la filologia, De Verdaguer a Ferrater pretén contribuir al coneixement d'alguns dels noms més destacats de les nostres lletres contemporànies: Pla, Ferrater, Sagarra, Coromines, Verdaguer, Maragall, Carner... En el volum present Narcís Garolera aborda els grans noms de la literatura catalana contemporània des de perspectives variades i amb objectius diferents: presentar textos inèdits, oferir reinterpretacions i noves lectures d'algunes obres, apuntar dades biogràfiques desconegudes, establir afinitats i divergències, i aproximar-se a l'essència de l'escriptura de cada autor.
  • Autor: Narcís Garolera
  • Edita: Angle Editorial
  • Data de publicació: 2012

Imprimir