• Impulsar arreu de Catalunya activitats que commemorin el doble aniversari (150 anys naixement – 100 anys de la mort) de Joan Maragall.
  • Promoure activitats relacionades amb l’Any Maragall en totes les poblacions on Joan Maragall va fer estada significativa pel que fa a la seva obra i la seva biografia. Establir lligams entre aquestes poblacions.
  • Impulsar la publicació i edició de l’obra i la recerca i inventari de tota la documentació i tots els elements de senyalització relacionats amb Joan Maragall, i assegurar-ne la seva conservació, així com la continuïtat de la recerca més enllà dels aniversaris.
  • Impulsar l’estudi i reconeixement de la vida i l’obra de Joan Maragall a la resta d’Espanya, i a nivell internacional, en col·laboració amb l’IRL (Institut Ramon Llull).